Hvad vi kan

Konstruktion er forædling af jeres design og krav. Vi flytter jeres ide fra design til funktion og produktion.
Vi leverer løsninger der er valideret og optimeret til produktion.
Vi tager vores ansvar alvorligt, og sikre jeres produkt fra ide til levering.

Mouldflow-analyse er et værktøj som simulerer fyldning af et emne.

Med dette værktøj kan vi forudse fejl og mangler, hvor erfaring kan være i tvivl.
Det giver også mulighed for at vurdere og optimere, så en ændringer har den ønskede effekt på både værktøj og process.
Det kan spare jer for udfordringer og dyre værktøjsændringer på nye såvel som nuværende emner og værktøjer.

Book et gratis online møde og hør mere om mulighederne her

Strukturel analyse er et værktøj, der kan afklare tvivlsspørgsmål i forbindelse med produktets holdbarhed og styrker.
Om I har designet en stol, et bord eller plastkabinet, kan strukturel analyse vise, om jeres design kan leve op til en bestemt standard eller jeres egne krav.

Det sparer jer for unødvendige prototyper og giver jer på kort tid mulighed for at se om ændringerne har den ønskede effekt.

Book et gratis online møde og hør mere om mulighederne her

Der er forskellige muligheder for at fremstille prototyper.
Sammen med analyser kan vi endda levere prototyper med kast og fyldningsfejl i 3D-printet emner.
Gennem samarbejdspartnere leverer vi prototyper i bearbejdede plast og fra prøveværktøj.
Vi kender både fordele og udfordringer ved de forskellige løsninger, og leverer den rigtige løsning for jeres produkt.

For at sikre kvaliteten, skal I definere jeres krav til produktet korrekt. 
Vi leverer specifikationer til jeres emner med SD (Surface Definition) og MD (Mould Definition) QCD (Quality Control Definition)

QCD - Definer over for producenten hvilke mål der skal kontrolleres før levering.
SD - Definerer hvilke krav der er til overflader.
MD - Definerer hvilke værktøjstekniske krav der stilles for at opnå den ønskede kvalitet.

Det er jeres sikkerhed for at værktøjsmager og producent forstår og leverer jeres produkt som i ønsker.

Book et gratis online møde og hør mere om mulighederne her

Ved hjælp af laser, struktureret lys og kameraer kan man opfange punkter på en overflade.
Produktet er ofte en STL-fil som også kendes fra 3D-printere.
Man kan bruge med det til kvalitetskontrol eller som en advanceret kopimaskine, også kaldet reverse engineering.

 

Inden for plastindustrien kaldes en støbeform et værktøj.
Ved et sprøjtestøbeværktøj handler det basalt set om at holde den flydende plast inde i værktøjet.
Ved termoformning og vakuumformning, varmer man en plastplade op til det er blødt og trækker den hen over formen.
Ved rotationsformning hælder man plasten ind i formen og roterer den, mens plasten varmes op til sit smeltepunkt.
Endeligt er der hærdeplast, som formes ved en kemisk reaktion og eventuelt tryk.

Ud over der er forskel på værktøj i forhold til processen, så er der også forskellige kvaliteter og metoder, der løser forskellige udfordringer.

Vi indkøber og kvalitet sikre jeres værktøjer før, under og efter levering.

Book et gratis online møde og hør mere om mulighederne her

Støbning og formning af plast kan ske på mange måder. Plasten kan strækkes, roteres, sprøjtes og presses til den ønskede form.
Hver proces er forskellig og kræver forskellige værktøjer. De har hver sine fordele og ulemper.
Som ved værktøj er jeres valg af leverandør vigtig både for jeres produkt og jer.

Vi hjælper jer med at finde den helt rigtige leverandør. Når de har fået værktøjet, hjælper vi dem med at levere de bedste emner.

Vi er uddannede inden for og har arbejdet med plast i mange år.
Vi holder os opdateret på den nyeste viden og bruger de bedste løsninger på markedet.
Derfor kan vi formidle viden inden for udvikling og produktion af plast og værktøj, så det gør en forskel.

Book et gratis online møde og hør mere om mulighederne her