Det starter med en plan.

Om det er mindre eller større projekt, bliver det drevet at rettidig omhug og løbende opdateringer.

Vi bruger Microsoft Planner og Projekts alt afhængig af projektets omfang.
I bliver løbende opdateret og orienteret om forløbet.

Vi formidler viden inden for udvikling og produktion af plast og kompositter.

Vi laver ikke design, men vi får design til at virke.

Send din skitse, så laver vi designet om et konstruktion

Vi optimerer jeres ide til produktion ud fra jeres design og krav.

Her til trækker vi flere andre værktøjer ind som f.eks. Mouldflow og FEA.

I får dokumentation i form af produktspecifikation til teknisk indkøb og kvalitetssikring.

Mouldflow analyse er et værktøj som simulerer sprøjtestøbning.

I får vigtige informationer til optimering af emne, værktøj og kostpriser.

I en symbiose med konstruktion får i optimeret emnet og undgå dyre rettelser i værktøj, vi kan kompensere for kast og dårlig fyldning og meget mere, alt sammen mens emnet bliver tegnet.

Strukturel analyse er på samme måde som Mouldflow et værktøj der kan afklare mange tvivlsspørgsmål i forhold til produktets holdbarhed og styrker eller mangel på samme.

Sammen med mouldflow og konstruktion og den rigtige viden, får i her muligheden for at få det optimale produkt på alle parametre.

Vi leverer prototyper og mindre produktioner fra egen maskinpark, eller gennem vores samarbejdspartnere.
Vores maskinpark råder over FDM og SLA-printere.
Vi er ikke bare en 3D print leverandør.
Vi sætter krav til kvalitet. Vi tester og justerer jeres emner i henhold til jeres krav, før levering.

3D print kan meget, men ikke alt.
Vi leverer derfor også løsninger i små serie i bearbejdet plast eller fra prøveværktøj til små serier.

Kvalitet er dyrt, særligt hvis der er mere end nødvendigt.
Vi sikre jeres kvalitet ved at dokumentere i et samarbejde med producenter og jer, om at skabe den rigtige QC og QA-løsning til jeres produkt.

Hvis man har set en moderne film, så ved man også hvor naturtro man efterhånden kan få ting til at se ud.
Vi leverer visualiseringer af jeres produkter mens de bliver gjort klar til produktion.

Det giver jer mulighed for at forberede jeres salg eller få et indtryk af hvordan det endelige udtryk bliver før det går i produktion.

Hvorfor laver vi ikke værktøj?
Fordi vi ikke ønsker at levere EN løsning, men den rigtige løsning.

Har i brug for hjælp til at vælge den rigtige leverandør og teknisk indkøb af jeres værktøj?
Vil I være sikker på at jeres værktøj lever op til jeres krav?

Vi stiller de vigtige spørgsmål og definerer de rigtige krav og leverer en faglig funderet dialog med jeres værktøjsproducent. Med en konstruktiv dialog og problemløsning mens værktøjet er under udvikling.

Vi definerer og indhenter tilbud og løsninger der virker.

Vi støtter den danske industri, men anbefaler altid den bedste løsning til jeres produkt.

Som ved værktøj er jeres valg af leverandør vigtig både for jeres produkt og jer.

Vi leverer i samarbejde med producenterne den bedste løsning, med faglig viden og sparring til optimering og udvælgelse af jeres nuværende og fremtidige producenter.

Vi arbejder ud fra den filosofi at produktion skal være tæt på der hvor den giver mening.
Vi samarbejder ikke med uansvarlige eller uetiske leverandører. Det er bedst for os alles fremtid.